En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.
teknoversite
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Değişim Programları

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.(Her yıl değişim yapılabilecek bölge ve ülkeler YÖK Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmektedir ve güncellenmektedir)
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Üniversitemiz(İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Mevlana Değişim Programı kapsamında, dünya genelinde 9 Üniversiteyle protokol imzalayan Üniversitemiz (İSTE), hem giden hem de gelen öğrenci - öğretim elemanı hareketliliğine hızlı ve etkili bir şekilde başlayacaktır.

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak faaliyetler desteklenmektedir.
Üniversitemiz (İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa'da 6 Üniversiteyle anlaşma imzalayan Üniversitemiz (İSTE), hem giden hem de gelen öğrenci - öğretim elemanı hareketliliğine hızlı ve etkili bir şekilde başlayacaktır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca 'Farabi Değişim Programı' olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Üniversitemiz (İSTE), 2016/2017 akademik yılından itibaren programa dahil olmuştur. Farabi Değişim Programı kapsamında, şimdiye değin 47 Üniversiteyle protokol imzalayan Üniversitemiz (İSTE), YÖK'ün aldığı kararlar çerçevesinde, giden - gelen öğrenci hareketliliğine devam etmektedir.