En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.
teknoversite
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)'nin Sağladığı Olanaklar

İSTE İşletmede Mesleki Eğitim (İME)

Lisans veya önlisans hayatının son döneminde öğrencilerin kendi vizyon ve amaçlarına uygun bir iş dünyasına entegre edilmesi ve tam zamanlı çalışma esasına dayalı bir sistemdir.
Öğrencilerin İME dışında hiçbir dersten sorumlu olmadığı böylece entegratörlük sürecinde derse veya sınava girmek gibi sorumlulukları olmadan tam zamanlı çalışabilecekleri bir dönemi kapsar.
Bu program öncelikle bir dönemini iş dünyasında geçirerek çalıştığı kurumun ihtiyaçlarını belirleyen öğrencilerin bu konuları projeye dönüştürerek üniversitenin sanayiye destek olmasını amaçlamaktadır.
İME bir staj programı değildir.
İME kulvarını seçmiş alttan dersi olmayan, entegre olmak istediği sektörün bilincine varan başarılı öğrenciler program kapsamındadır.

ENTEGRATÖR

En son öğretim dönemini iş dünyasında uygulamalı olarak geçirecek mühendis, uzman ve tekniker adayıdır.
Entegratör öğrencinin ders geçme başarı notunun %50’si akademik danışman, %50’si ise çalıştığı birim amiri tarafından verilecektir.
Entegratör öğrencilerin sigortaları İSTE tarafından yapılacaktır.

TEKNOLOGLUK

TEKNOVERSİTE vizyonunu ortaya koyan İskenderun Teknik Üniversitesi’nin temel hedeflerinden birisi, hangi bölümde okuyor olursa olsun, öğrencilerini aynı zamanda birer “TEKNOLOG” olarak; yenilikçi ve girişimci birer teknoloji yöneticisi olarak yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere; tüm bölümlerinin birinci sınıf müfredatlarına Türkiye’de ilk kez “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” dersi (zorunlu) yerleştirilmiştir. Bu ders ile öğrencilerimiz; teknoloji ve teknoloji literatürü ile tanıştırılmakta, böylece bilginin nasıl teknolojiye dönüştürülebileceğini, teknolojinin mesleklere ve topluma nasıl nüfuz ettiğini ve edeceğini erken evrede öğrenebilmektedir. Bu şekilde kendisini geleceğe hazırlayacak bilgileri edinebilmektedir. Öğrencilerimiz bu vesile ile İSTE Teknoloji Transferi Ofisi (İSTE-TTO) tarafından yönlendirilen “Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekosistemi” hakkında bilgilere de sahip olabilmektedir. Öğrencilerimiz, kendi bölümlerindeki eğitim ve araştırma sürecini de sürekli olarak bu teknoloji yoğun ekosistem içerisinde değerlendirerek, kendilerini mezun olana dek “TEKNOLOG” olarak yetiştirebilme fırsatını yakalayabilmektedir. İSTE olarak; bu değerli çalışmaların ve sürecin sonundaki birikimlerin katma değerini de ölçerek, “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” düzeyinden “TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ” düzeyine geçen Türkiye’nin geleceğine yön verecek son sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan “Teknologluk Sınavı” ndan yeterli başarıyı gösterebilen öğrencilerimize “TEKNOLOGLUK SERTİFİKASI” vermekteyiz.

DİPLOMA EKİ

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.
Üniversitemiz Ön lisans ve lisans programlarımızı başarıyla bitiren bütün öğrencilerimize verilmektedir.