İskenderun Teknik Üniversitesi, kısa adıyla İSTE, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 31.3.2015 tarihinde çıkardığı 6640 sayılı bir yasayla Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulmuş teknik üniversitedir. İskenderun Teknik Üniversitesini oluşturan fakültelerin çoğu Mustafa Kemal Üniversitesi'nden ayrılarak yeni üniversiteye bağlanmıştır.
İSTE İş Dünyası İle Entegrasyon (İDE)

Lisans veya önlisans hayatının son döneminde öğrencilerin kendi vizyon ve amaçlarına uygun bir iş dünyasına entegre edilmesi ve tam zamanlı çalışma esasına dayalı bir sistemdir.
Öğrencilerin İDE dışında hiçbir dersten sorumlu olmadığı böylece entegratörlük sürecinde derse veya sınava girmek gibi sorumlulukları olmadan tam zamanlı çalışabilecekleri bir dönemi kapsar.
Bu program öncelikle bir dönemini iş dünyasında geçirerek çalıştığı kurumun ihtiyaçlarını belirleyen öğrencilerin bu konuları projeye dönüştürerek üniversitenin sanayiye destek olmasını amaçlamaktadır.
İDE bir staj programı değildir.
İDE kulvarını seçmiş alttan dersi olmayan, entegre olmak istediği sektörün bilincine varan başarılı öğrenciler program kapsamındadır.


ENTEGRATÖR

En son öğretim dönemini iş dünyasında uygulamalı olarak geçirecek mühendis, uzman ve tekniker adayıdır.
Entegratör öğrencinin ders geçme başarı notunun %50’si akademik danışman, %50’si ise çalıştığı birim amiri tarafından verilecektir.
Entegratör öğrencilerin sigortaları İSTE tarafından yapılacaktır.


TEKNOLOGLUK

TEKNOVERSİTE vizyonunu ortaya koyan İskenderun Teknik Üniversitesi’nin temel hedeflerinden birisi, hangi bölümde okuyor olursa olsun, öğrencilerini aynı zamanda birer “TEKNOLOG” olarak; yenilikçi ve girişimci birer teknoloji yöneticisi olarak yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere; tüm bölümlerinin birinci sınıf müfredatlarına Türkiye’de ilk kez “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” dersi (zorunlu) yerleştirilmiştir. Bu ders ile öğrencilerimiz; teknoloji ve teknoloji literatürü ile tanıştırılmakta, böylece bilginin nasıl teknolojiye dönüştürülebileceğini, teknolojinin mesleklere ve topluma nasıl nüfuz ettiğini ve edeceğini erken evrede öğrenebilmektedir. Bu şekilde kendisini geleceğe hazırlayacak bilgileri edinebilmektedir. Öğrencilerimiz bu vesile ile İSTE Teknoloji Transferi Ofisi (İSTE-TTO) tarafından yönlendirilen “Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekosistemi” hakkında bilgilere de sahip olabilmektedir. Öğrencilerimiz, kendi bölümlerindeki eğitim ve araştırma sürecini de sürekli olarak bu teknoloji yoğun ekosistem içerisinde değerlendirerek, kendilerini mezun olana dek “TEKNOLOG” olarak yetiştirebilme fırsatını yakalayabilmektedir. İSTE olarak; bu değerli çalışmaların ve sürecin sonundaki birikimlerin katma değerini de ölçerek, “TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI” düzeyinden “TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ” düzeyine geçen Türkiye’nin geleceğine yön verecek son sınıf öğrencilerimize yönelik hazırlanan “Teknologluk Sınavı” ndan yeterli başarıyı gösterebilen öğrencilerimize “TEKNOLOGLUK SERTİFİKASI” vermekteyiz.


MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.(Her yıl değişim yapılabilecek bölge ve ülkeler YÖK Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmektedir ve güncellenmektedir)
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Üniversitemiz(İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Mevlana Değişim Programı kapsamında, dünya genelinde 9 Üniversiteyle protokol imzalayan Üniversitemiz (İSTE), hem giden hem de gelen öğrenci - öğretim elemanı hareketliliğine hızlı ve etkili bir şekilde başlayacaktır.


ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak faaliyetler desteklenmektedir.
Üniversitemiz (İSTE), 2017/2018 akademik yılından itibaren ,Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa'da 6 Üniversiteyle anlaşma imzalayan Üniversitemiz (İSTE), hem giden hem de gelen öğrenci - öğretim elemanı hareketliliğine hızlı ve etkili bir şekilde başlayacaktır.


FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Üniversitemiz (İSTE), 2016/2017 akademik yılından itibaren programa dahil olmuştur. Farabi Değişim Programı kapsamında, şimdiye değin 47 Üniversiteyle protokol imzalayan Üniversitemiz (İSTE), YÖK'ün aldığı kararlar çerçevesinde, giden - gelen öğrenci hareketliliğine devam etmektedir.


Hatay iline bağlı İskenderun, kendi adıyla anılan körfezin kıyısındaki modern bir kenttir. Kıyının hemen gerisinde bir duvar gibi yükselen Nur Dağlarına sırtını vermiş, yeşil ve dört mevsim sıcak bir turizm merkezidir. Birçok etnik kültürü bünyesinde bulunduran İskenderun, saygı ve sevginin kaynağı konumundadır. Antik çağ ve modern dönemi aynı coğrafyada beraber bulundurması sebebiyle bir medeniyet ocağıdır. Alışveriş merkezleri, sahil şeridi, eğlence&eğitim merkezleri ve tatil beldeleri ile sayılı ilçelerden birisidir. İklim olarak Akdeniz iklimi hakim olmaktadır. Her kesimden insana hitap eden kültürel etkinlikler düzenli olarak yapılmakta ve İskenderun daima tazeliğini korumaktadır. Çalışma saatleri ve sonrasında da dinamikliğini koruyan kent, birçok eğlence ve dinlenme imkanlarını sunmaktadır. Kültürel tur ve teknik geziler, doğa sporları, su sporları, gibi birçok aktiviteye imkan sağlamaktadır. Nüfusunun çoğunluğu genç ve orta yaş grubuna ait olmasından dolayı dinamik, hızlı gelişen, yeniliklere daima açık ve destekleyen niteliktedir. Aynı zamanda geçim kolaylığı ve yaşayanların güvenliliği konusunda da ön planda olan güzide bir kenttir.

İskenderun, barınma olanakları bakımından birçok imkanı birlikte sunmaktadır. Kiralık evlerin yanı sıra devlet ve özel öğrenci yurtları, stüdyo daireler ve otelleri ile hem ikamet edenleri hem de misafirleri rahatlıkla ağırlamaktadır. Deniz ve dağ manzaralı konutları ile yeşil ve maviyi buluşturmakta ve eşsiz manzaraları ile değer katmaktadır.İskenderun’da barınma olanakları herkese uygun olacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Ekonomik açıdan ise bütün gelir grupları ve öğrencilere kolaylık sağlamaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma sorunlarına önem vermektedir. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı ve faaliyette olan aşağıdaki yurtlara ilaveten, Üniversitemiz Merkez Kampüsünün hemen yanında inşaatı devam eden ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacak olan yeni KYK yurtları kız-erkek olarak barınmada büyük kolaylık sağlayacaktır.

İSKENDERUN KYK YURTLARI:

İskenderun Yurdu (Kız), Kapasitesi: 310 Kişi
Muhyiddin İbn-i Arabi Yurdu (Erkek), Kapasitesi: 250 Kişi
Gaziye Hatun Öğrenci Yurdu (Kız), Kapasitesi: 290 Kişi

DÖRTYOL KYK YURTLARI:

Dörtyol Öğrenci Yurdu (Karma), Kapasitesi: 250 Kız 250 Erkek

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren aşağıda isimleri verilmiş 38 adet öğrenci topluluğu vardır. Ders kayıt döneminde öğrenci tercihlerine göre öğrenciler topluluklara yerleşir. Her öğrenci mutlaka bir toplulukta faaliyet gösterecek şekilde planlama yapılmaktadır.
Her topluluğa ilgili bir Akademik danışman atanarak topluluk faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu öğrenci toplulukları; konser, sergi, gezi, gösteri ve konferans gibi kültürel, sanatsal ile sportif etkinlikler başarıyla düzenlenmektedir.


Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Bilimsel Araştırmalar Topluluğu

Bireysel Sporlar Topluluğu

Bisiklet Topluluğu

Çevre Topluluğu

Bilim ve Çocuk Topluluğu

Doğa Sporları Topluluğu

Edebiyat Topluluğu

Ekonomi Topluluğu

Fotoğrafçılık Topluluğu

Gezi Topluluğu

Güzel Sanatlar Topluluğu

Halk Dansları Topluluğu

Havacılık Topluluğu

Hayvanları Koruma Topluluğu

İSTE - İEEE Topluluğu

İSTE -SPE Topluluğu

Karikatür ve Mizah Topluluğu

Kültür ve Sanat Topluluğu

Mekatronik Topluluğu

Metalurji Topluluğu

Müzik Topluluğu

Radyo ve Televizyon Topluluğu

Resim Topluluğu

Robotik Topluluğu

Satranç Topluluğu

Sinema Topluluğu

Sosyal Sorumluluk Topluluğu

Sualtı Topluluğu

Takım Sporları Topluluğu

Tasarım Topluluğu

Teknoloji Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Turizm Topluluğu

Uluslararası Tic. ve Lojistik Topluluğu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Topluluğu

Yelken Topluluğu

Yenilikçilik ve Girişimcilik Topluluğuİskenderun Teknik Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017 - 2021